Disclaimer

Het is mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of onjuist is, ondanks onze voortdurende aandacht voor de inhoud. Wijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website en/of de daarop vervatte informatie en/of de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Zonder onze schriftelijke toestemming mag deze website of enig onderdeel daarvan niet worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook.