Visie

De Nederlandse zorgsector

De zorgsector is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie met een omvang van circa 75 miljard euro. De kosten van de Nederlandse gezondheidszorg nemen steeds verder toe. Een belangrijke oorzaak hiervan is de toegenomen zorgvraag als gevolg van toegenomen (behandel)mogelijkheden, vergrijzing en groei van de bevolking.

In de visie van SJMG Health Investments is er een grote rol weggelegd voor innovatie door middel van ICT oplossingen met als doel de zorg beter en effici├źnter te maken waardoor deze ook in de toekomst betaalbaar blijft.

De belangrijkste financiers van Nederlandse zorginstellingen (banken en verzekeraars) zijn door de nieuwe wetgeving als gevolg van de krediet- en schuldencrisis gedwongen hun beleid aan te scherpen. Het wordt hierdoor steeds lastiger voor zorginstellingen om vreemd vermogen aan te trekken om verdere groei en innovatie te financieren.

Risicodragend eigen vermogen, verschaft door private investeerders, kan hiervoor een oplossing bieden. Hierin liggen de kansen voor een nieuwe, duurzame en gezonde vorm van zorgfinanciering.

SJMG Health Investments wenst hier een prominente rol in te spelen.