Investeringsstrategie

Focus

SJMG Health Investments is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich uitsluitend richt op de zorgsector. Wij participeren in Nederlandse zorginstellingen zoals privéklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC's). Daarnaast ligt onze focus op ICT initiatieven met name op het gebied van E-health cq Digital Health. Wij investeren bij voorkeur in innovatieve ondernemingen met voldoende groeipotentie en een sterk management dat succesvol inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Waardecreatie

Binnen de strategie van SJMG Health Investments is er een sterke focus op het verkrijgen van een duurzaam concurrentievoordeel voor de deelneming door waardecreatie voor alle stakeholders, in het bijzonder voor patiënten, medisch specialisten, management en investeerders. In de visie van SJMG Health Investments is waardecreatie het realiseren van een hoge kwaliteit van zorg door voortdurende innovatie in combinatie met een uitstekend rendement.

 

Van start-ups tot volwassen bedrijven

SJMG Health Investments participeert in verschillende typen bedrijven. Van start-up financiering tot investeringen in volwassen bedrijven waar behoefte is aan groeikapitaal.

 

Minder- en meerderheidsbelang

Het is niet altijd noodzakelijk om doorslaggevende zeggenschap te verkrijgen. SJMG Health Investments participeert middels zowel minder- als meerderheidsbelangen. Dit is afhankelijk van het type bedrijf en de kwaliteit van het management.

 

Korte- en lange investeringstermijnen

Daar SJMG Health Investments geen fondsstructuur kent is er geen vaste termijn voor de duur van  investeringen. Zowel korte- als lange investeringstermijnen zijn mogelijk. Hierdoor is er veel meer flexibiliteit en volop ruimte voor maatwerk.

 

Partnerships

In de visie van SJMG Health Investments is het management van een onderneming een belangrijke partner, die (collectief) mee investeert en actief betrokken is bij het (strategisch) beleid van de organisatie. Hierdoor is er naast formele zeggenschap ook verantwoordelijkheid voor en afhankelijkheid van de resultaten van de organisatie. SJMG Health Investments werkt actief samen met de managers van de deelnemingen om deze bedrijven samen verder te ontwikkelen.